Школа за основно музичко образовање

"Душан Сковран"

“Бићемо срећни ако смо мало бар допринели да ова дивна дворана, дело
племенитих  ентузијаста добије мало и у звуку.  Желео бих да ови звуци који
се таложе, учине да млади људи овог краја буду још бољи и лепши.”

Душан Сковран 11.01.1971. године

Клавирски одсек

Александра Жугић
Никола Ђорђевић
Бранислав Митровић
Снежана Петровић

Настава се одржава на 5 клавира и 3 пианинa.
Два концертна клавира се користе за јавне наступе.
Школа поседује и један електрични клавир који је неопходан за наступе где нема клавира.

Образовање на одсеку клавира траје шест година.

Број ученика

Одсек хармонике

Соња Стojaдиновић

Ненад Стојановић

Богдан Савић

За наставу се користи 11 хармоника марке “Велтмајстер“  1 од 60 басова, 8 од 80, 2 од 96 и 2 од 120 басова, 6 “Хонер“ 4 од 96 и 2 од 120  басова, 1 “ Солтон“ од 72 баса.

Поред поменутих школа располаже и једним инструментом марке “Пиђини“ од 96 басова који служи само за јавне наступе и такмичења.

Образовање на одсеку хармонике траје  шест година.

Број ученика

Дувачки одсек

Класа флауте

Данијела Јовчић

Класа кларинета и саксофона

Марко Миловановић

Класа трубе

Александар Гајић

Овај одсек располаже са

8 кларинета,
6 саксофона,
3 флауте
и 11 труба.

Образовање на дувачком одсеку траје  четири године.

Број ученика

Кларинет
Саксофон
Флаута
Труба

Класа соло певања

Предраг Качавенда

Оркестар и хор  

Соња Стојадиновић

Татјана Рочкомановић

Солфеђо и теорија музике

Сузана Миленковић

Татјана Рочкомановић

 Клавирски сарадник

Зорица Ђаковска

Образовање на одсеку соло певање траје две године.

Број ученика

Соло певање

Директор

Горан Стаменковић

Телефон:

035 847 13 44

Е-пошта:

muzika_d.s@open.telekom.rs

Администрација

Наташа Терзић

Књиговодство

Јелена Димитријевић Лазић
Милан Живић

Помоћно-техничко особље

Горица Стојановић
Јелена Антић

Домар / Мајстор одржавања

Дарко Џелатовић

Психолог

Стеван Ставрић