Директор:
Марко Миловановић

Телефон:
035 847 13 44

Е-пошта:
somoskovran@gmail.com

Администрација
Наташа Терзић
Књиговодство
Јелена Димитријевић Лазић
Милан Живић
Помоћно-техничко особље
Горица Стојановић
Јелена Антић
Домар / Мајстор одржавања
Дарко Џелатовић
Психолог
Стеван Ставрић

Design: MEXICOM informatika