Школа за основно музичко образовање

Директор

Горан Стаменковић

Телефон:

035 847 13 44

Е-пошта:

muzika_d.s@open.telekom.rs

Администрација

Наташа Терзић

Књиговодство

Јелена Димитријевић Лазић Милан Живић

Помоћно-техничко особље

Горица Стојановић Јелена Антић

Домар / Мајстор одржавања

Дарко Џелатовић

Психолог

Стеван Ставрић