Школа за основно музичко образовање

„Музичко пролеће“

На такмичењу „Музичко пролеће“ које се одржава у Смедеревској Паланци наши ученици постигли су запажене резултате.

Зорана Ракић у класи Александре Жугић освојила је прву награду. Другу награду освојиле су Антић Јана и Стаменковић Јована из класе Александре Жугић као и Стефанија Станојевић из класе Николе Ђорђевић.

Директор

Горан Стаменковић

Телефон:

035 847 13 44

Е-пошта:

muzika_d.s@open.telekom.rs

Администрација

Наташа Терзић

Књиговодство

Јелена Димитријевић Лазић Милан Живић

Помоћно-техничко особље

Горица Стојановић Јелена Антић

Домар / Мајстор одржавања

Дарко Џелатовић

Психолог

Стеван Ставрић